Jeżeli jesteś zainteresowany wspomnianymi powyżej usługami, wypełnij poniższy formularz, a nasz reprezentant skontaktuje się z Tobą:
Jestem zainteresowany/-a następującymi segmentami:

Przesyłając swoje dane osobowe, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb prowadzenia procesów outplacementowych przez firmę CEE Experts by L.M. International Group Sp. z o.o. zgodnie z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Ponadto oświadczam, że podane przeze mnie dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.

Przekazanie danych jest dobrowolne, w każdej chwili przysługuje Ci prawo do otrzymania wglądu do danych oraz ich poprawiania lub usunięcia. W każdym czasie możesz zgodę odwołać. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych i spowoduje niezwłoczne usunięcie Twoich danych. Więcej informacji dostępne tutaj: https://www.ceeexperts.com/privacy-policy?lang=pl

Jeżeli nie wyrażasz takiej zgody, prosimy nie przesyłaj formularza.

Outplacement indywidualny