Search

Junior Administrative Support with Dutch

Currently for our Clients from the BPO/ SSC sector we are looking for talented people with foreign language skills who are ready to begin or continue their professional career in international structures.

Location: Łódź

Online recruitment process

Daily responsibilities:

 • Processing the orders from bussiness customers,

 • Coordinating the supply chain process from administrative side,

 • Cooperating with logistics department, sales & marketing,

 • Contact with the customers regarding the orders (provide information and solve cases),

 • Being a part of international team

Required skills:

 • Fluent language skills both written and spoken in Dutch

 • Very good knowledge of English - use to internal communication

 • Very good communication skills

 • Experience in customer service or administration is nice to have

 • Positive approach to work and team player

Our Client offers you:

 • Employment agreement

 • Very good office location

 • Package of benefits

 • Work in stable organisation

 • Free beverages every day

ID 29617

Numer ref.: GARE200603

Apply here

#jobopportunity #jobvacancy #BPO #SSC #junior #administrative #support #dutch #holenderski #english #angielski #lodz #jobsinlodz #pracalodz #rekrutacja #online #recruitment

Please add the below statement to your CV:

„Przesyłając swoje dane osobowe w postaci CV i/lub listu motywacyjnego na adres email, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb prowadzenia procesów rekrutacyjnych poprzez firmę CEE Experts by L.M. International Group Sp. z o.o. zgodnie z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Ponadto oświadczam, że podane przeze mnie dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.”

Przekazanie danych jest dobrowolne, w każdej chwili przysługuje Ci prawo do otrzymania wglądu do danych oraz ich poprawiania lub usunięcia. W każdym czasie możesz zgodę odwołać. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych i spowoduje niezwłoczne usunięcie Twoich danych. Więcej informacji dostępne tutaj: https://www.ceeexperts.com/privacy-policy?lang=pl

Jeżeli nie wyrażasz takiej zgody, prosimy nie przesyłaj CV.